China Nuclear Industry (Guilin) Foundation Engineering Co。, Ltd

SUBSIDIARY
Current location:
Home
>
Vietnam Branch

Group branch

Vietnam Branch

Information

Nuclear industry (guilin) foundation engineering co., LTD.

 

Vietnam Branch

Contact person of Vietnam Branch:HOANG NHAT LAM

Address:61B Baby Market, Chengchi Ying District, Lidu District, Haiphong City, Vietnam;

 

Telephone :(+84) 225 3599851; Or (+84) 912000138;

 

Chi nhánh việt nam

Việt nam chi nhánh liên hệ:HOANG NHAT LAM(Hoàng nhật lâm)

Địa chỉ:SỐ 61B CHỢ CON , PHƯỜNG TRẠI CAU , QUẬN LÊ CHÂN , THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG , VIỆT NAM ;

Số liên lạc:(+84)225 3599851;hoặc(+84)912000138;

Copyright © China Nuclear Industry (Guiin) Foundation Engineering Co . , Ltd 2020 All rights reserved  桂ICP备2021001811号-1